HEKURUDHA TIRANE-DURRES Zhvillimi i transportit të sigurtë e të qëndrueshem hekurudhor eshte nje nder prioritetete strategjike te Qeverise Shqiptare MË TEPËR ndergjegjesimi I paleve Siguria në transportin hekurudhor është përgjegjësi e përbashkët.
MË TEPËR
HEKURUDHA NË VITE Ndërtimi i një sistemi hekurudhor me skartament standard filloi në vitin 1947 ... MË TEPËR

Buy Ticket

 • Durrës
 • Elbasan
 • Fier
 • Kavajë
 • Lezhë
 • Lushnjë
 • Peqin
 • Pogradec
 • Rrogozhinë
 • Shkozë
 • Sukth
 • Tiranë
 • Vlorë
 • Vorë
 • Durrës
 • Elbasan
 • Fier
 • Kavajë
 • Lezhë
 • Lushnjë
 • Peqin
 • Pogradec
 • Rrogozhinë
 • Shkozë
 • Sukth
 • Tiranë
 • Vlorë
 • Vorë
null

PROJEKTE

Tender i Hapur

Tender Shqipëri: Shërbime projektimi inxhinierik Projektimi i elektrifikimit të linjës hekurudhore të Korridorit VIII Shqipëri, kudo në vendin e caktuar ...

Tender i Hapur

Tender i Hapur • Shërbimet Mbështetëse dhe Mbrojtëse për Zbatimin e Projektit, për rehabilitimin e linjës hekurudhore midis Durrësit dhe ...

ESIA / VNM për projektin (rehabilitimi i linjes hekurudhore Vore – Hani Hoti)

0. AL-ABK- Raporti përmbledhës i dëgjesave publike_March 2023 1. WB16-ALB-TRA-01_VNMS_Korrik 2021_rish Korrik 2022_ALB 2. WB16-ALB-TRA-01_SEP_Korrik 2021_rish Korrik 2022_ALB 3. WB16-ALB-TRA-01_LARF_Korrik ...

Rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i një lidhje hekurudhore me aeroportin e Rinasit

Projekti per rehabilitimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e një lidhje hekurudhore me aeroportin e Rinasit, është në zbatim ...
null

LAJME

FTESË PËR OFERTË

FTESË PËR OFERTË

Drejtuar: Operatorëve ekonomikë; shoqëri tregëtare, agjenci imobilare, apo individë që kanë në pronësi ose administrim ambiente zyra për ti dhënë ...
Loading...
null

NDËRGJEGJËSIMI I PALËVE

Shqipëria që Duam

Orari Durrës - Elbasan

Orari Shkoder - Laç

null

HARTA E SISTEMIT

null

OPINION / KOMENT / ANKESË

Hekurudha Shqiptare sh.a. fton palët e interesuara dhe publikun e gjerë që të vizitojnë portalin e saj për t'u njohur më në detaje me aktivitetin e saj.

Nëse mendoni se Hekurudha Shqiptare sh.a. nuk ka ushtruar siç duhet përgjegjësitë e saj apo nuk ka arritur të përmbushë plotësisht pritshmëritë tuaja, lutemi të na kontaktoni në ndonjërën prej mënyrave të vëna në dispozicion në këtë portal (postë, telefon, email, sms).

Çdo opinion, koment apo ankesë e marrë do të shqyrtohet nga Hekurudha Shqiptare sipas rastit dhe do të administrohet zyrtarisht në përputhje me aktet rregullatore për përdorimin dhe ruajtjen e të dhënave personale.

null

KONTAKT

null

PLOTËSONI FORMULARIN

null

PARTNERËT

KUFIZIME PËR SHKAK TË PANDEMISË SË CORONAVIRUS!

Hekurudha Shqiptare po monitoron në mënyrë proaktive situatën e pandemisë COVID-19 dhe po ndërmerr masat e duhura.